Wat is DNS?

Table of Contents

DNS is een afkorting voor Domain Name System. Dit protocol zorgt voor de vertaling van een domeinnaam naar een IP-adres.

Iedere Registry (beheerder van een domein-extensie) beheert een zogeheten DNS-rootserver. Deze DNS-rootserver vertelt de bezoeker welke nameservers er bij de betreffende domeinnaam horen. Binnen de nameservers van de domeinnaam verzorgt een hiërarchisch opgebouwde database – ook wel DNS-zone of zonefile genoemd – voor de vertaling van het gewenste verzoek.

De DNS-zone kan verschillende type records bevatten: verwijzingen naar IP-adressen (A record), verwijzingen naar e-mailservers (MX record) en andere relevante informatie (bijvoorbeeld in een TXT record).

Voorbeelden van DNS records #

Powered by BetterDocs