Wat is STARTTLS?

Het SMTP protocol heeft zijn beperkingen en kwetsbaarheden. Als gebruiker doe je er dan ook verstandig aan om maatregelen te treffen om zo misbruik tegen te gaan.

Gelukkig zijn er een aantal manieren om het versturen van e-mail veiliger te maken. In dit artikel lees je meer over STARTTLS.

Bron afbeelding: forumstandaardisatie.nl

Werking STARTTLS #

  • Ontvangende mailserver geeft aan deze mogelijkheid te ondersteunen
  • Verzendende mailserver vraagt vervolgens om deze mogelijkheid
  • Verkeer zal via TLS worden versleuteld


STARTTLS wordt gestart

Voordelen #

  • E-mail verkeer is versleuteld, dus moeilijker af te luisteren

Nadelen #

  • Is ‘opportunistic’ (oplossing: DANE , RFC7672 en/of MTA-STS)

Powered by BetterDocs